نمونه فرم سئوالات طراحی شده دانشکده پیراپزشکی

به اطلاع کلیه اساتید محترم دانشکده پیراپزشکی می رساند جهت طرح سئوالات امتحانی پایان ترم خویش نمونه فرم سئوالات طراحی شده در وب سایت دانشکده پیراپزشکی در منوی «اساتید مشاور و اعضاء هیأت علمی» در قسمت فرمها با عنوان «فرم سئوالات طراحی شده دانشکده پیراپزشکی» بار گذاری گردیده است. لذا جهت طرح سئوالات خویش دانلود نموده و پس از تکمیل سئوالات به مسئول دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی ارایه فرمائید.

باتشکر
آموزش دانشکده پیراپزشکی