دومین همایش «فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت»

به اطلاع می رساند دومین همایش «فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت» در مورخه های 27 و 28 شهریور 98 در محل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار گردید.
مقاله ای باعنوان «بررسی اثر بخشی آموزش از طریق سخنرانی تعاملی در مقابل یادگیری تلفیقی بااستفاده از جوامع مجازی مبتنی بر پیام رسان های فوری موبایل بر مهارت های بالینی دانشجویان» که حاصل یک مطالعه پژوهشی در آموزش با همکاری جمعی از اساتید دانشکده پیراپزشکی آجا برروی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل بوده است که توسط آقای دکتر سعید باباجانی بصورت سخنرانی ارایه گردید.
همچنین برخی از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی آجا نیز بصورت ارایه پوستر و با همکاری در کمیته اجرایی در این همایش حضور فعال داشتند.

مرکز اطلاع رسانی دانشکده پیراپزشکی آجا