جلسه اعضاء و اساتید گروه زبان دانشکده پیراپزشکی

به اطلاع می رساند جلسه اعضاء و اساتید گروه زبان دانشکده پیراپزشکی در روز سه شنبه مورخه 98/07/09 در دفتر معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی سرکار خانم دکتر زندیان برگزار گردید و موضوع جلسه در رابطه با بررسی و حل مشکلات دانشجویان و ارتقای آموزش زبان در دانشکده عنوان گردید.

مرکز اطلاع رسانی دانشکده پیراپزشکی آجا