سمینار بازآموزی باعنوان  شوک

«قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی »

به اطلاع علاقمندان می رساند دانشکده پیراپزشکی در نظر دارد سمینار بازآموزی باعنوان «انواع شوک و خونریزی»  با امتیاز بازآموزی رشته های پیراپزشکی(کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اتاق عمل و کاردانی فوریتهای پزشکی) در روز یکشنبه مورخه98/01/25 از ساعت 8-14(صبح) در محل بیمارستان هاجر توسط اعضای هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی بشرح ذیل برگزار میگردد.

-دبیرعلمی:
خانم دکتر مژگان مهاجری