«اطلاعیه»

به اطلاع می رساند در روز یکشنبه مورخه 98/01/25 جلسه ای بین ریاست و معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی و مدیر آموزش دانشگاه علوم پزشکی آجا با مسئولین آموزش دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با ایجاد رشته های تحصیلات تکمیلی در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.