برگزاری کارگاه آموزشی SPSS

به اطلاع علاقمندان می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در نظر دارد کارگاه آموزشی SPSS جهت ارتقاء سطح آموزشی بشرح ذیل برگزار می نماید:
ایام تشکیل کارگاه: سه شنبه مورخه 98/02/03 ازساعت 14-16
محل برگزاری کارگاه: مرکز سایت دانشکده پیراپزشکی
مدرس: آقای دکتر محمدعلی مومنی

ایام تشکیل کارگاه: چهارشنبه مورخه 98/02/04 ازساعت 14-16
محل برگزاری کارگاه: مرکز سایت دانشکده پیراپزشکی
مدرس: آقای دکتر محمد غلامی
ضمناً لازم به ذکر است پس از اتمام کارگاه مذکور به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا میگردد.