جلسه مشترک کمیته اساتید مشاور و دفتر آموزش مداوم

به اطلاع می رساند جلسه مشترک کمیته اساتید مشاور و دفتر آموزش مداوم ویژه اساتید مشاور و اعضاء هیئت علمی گروه های آموزشی(علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری، اتاق عمل، فوریت های پزشکی و فن آوری اطلاعات سلامت) برگزار میگردد.

تاریخ برگزاری : پنجشنبه 98/03/23
ساعت برگزاری : 9 الی 10
مکان : سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی