مطالب


ارسال و دریافت فرکانس‌های اختصاصی به منظور ترانوستیکس بیماری لبر

ارسال و دریافت فرکانس‌های اختصاصی به منظور ترانوستیکس بیماری لبر تحقیق/پژوهش

۱۳۹۹/۰۴/۰۹
ارسال و دریافت فرکانس‌های اختصاصی به منظور ترانوستیکس بیماری لبرحمیدرضا طاهری یگانه*مرکز تحقیقات...
بررسی استفاده از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای انتقال بیماران تروما به بیمارستان

بررسی استفاده از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای انتقال بیماران تروما به بیمارستان تحقیق/پژوهش

۱۳۹۹/۰۴/۰۹
بررسی استفاده از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای انتقال بیماران تروما به بیمارستانمخمد صادق ابوطالبی۱،...
بیورگلاتورها (تنظیم گرهای زیستی)، خصوصیات و کاربردهای آنها

بیورگلاتورها (تنظیم گرهای زیستی)، خصوصیات و کاربردهای آنها تحقیق/پژوهش

۱۳۹۹/۰۴/۰۹
بیورگلاتورها (تنظیم گرهای زیستی)، خصوصیات و کاربردهای آنهاعلی محمد لطیفی۱، محمود وحیدی۲، حمید صدیقیان...
امواج الکترومغناطیس ابزاری برای ارتباطات غیر شیمیایی و دوربرد سلولها

امواج الکترومغناطیس ابزاری برای ارتباطات غیر شیمیایی و دوربرد سلولها تحقیق/پژوهش

۱۳۹۹/۰۴/۰۹
امواج الکترومغناطیس ابزاری برای ارتباطات غیر شیمیایی و دوربرد سلولهادکتر نجمه هادی زاده شیرازی*دانشگاه...