برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال اول 99-98

«اطلاعیه»

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند برنامه هفتگی کلاسی و امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 در سایت بروزرسانی و بارگذاری گردیده است.

آموزش دانشکده پیراپزشکی