برگزاری کارگاه آموزشی

به اطلاع می رساند کارگاههای تئوری و عملی با عنوان «تریاژ در رزم» و «احیای قلبی-ریوی پایه» در مورخه 27 و 30مردادماه بمنظور آماده سازی و ارتقاء سطح دانش  ومهارتهای بالینی و بخشی از برنامه های آموزشی دانشجویان توسط اساتید دانشکده پیراپزشکی (1-سرکارخانم دکتر افضلی. 2-آقای دکتر سعید باباجانی) و با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فوریتهای پزشکی و فن آوری اطلاعات سلامت برگزار گردید.

مرکز اطلاع رسانی دانشکده پیراپزشکی آجا