ثبت نام دانشجویان از تسهیلات  استعداد برتر

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند برابر اعلام بنیاد نخبگان استان تهران آیین نامه فراخوان ثبت نام دانشجویان نوورود برای بهره مندی از تسهیلات به دانشجویان صاحب استعداد برتر(ورودی مهر98 و بهمن97 در مقاطع تحصیلی مختلف) دانشگاه هاطی بخشنامه ذیل اعطا میگردد:

 

-آیین نامه فراخوان ثبت نام دانشجویان نوورود از تسهیلات استعدادبرتر-دانلود(pdf)