برگزاری کارگاه آموزشی تزریقات

« برگزاری کارگاه آموزشی تزریقات »

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند کمیته کمیته دانشجویی دانشکده پیراپزشکی کارگاه آموزش تزریقات را بشرح ذیل برگزار می نماید:
مجری و برگزار کننده کارگاه: سرکار خانم پورسلیمان
زمان برگزاری کارگاه: روز پنجشنبه مورخه 98/9/21
مکان کارگاه: دانشکده پیراپزشکی

ضمناً لازم به ذکر است افراد حضور در کارگاه مذکور گواهی شرکت در کارگاه نیز اعطا میگردد.