آموزش مجازی دروس گروه HIT در هفته اول دیماه 98

« قابل توجه دانشجویان گروه HIT »

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند آموزش مجازی دروس جلسه اول در دیماه 98 گروه HIT بشرح ذیل قابل دسترسی می باشد.

 

جلسه اول آموزش مجازی

-----------------------

-دانلودICDDA آموزش مجازی (pdf)

 

-دانلودicichi آموزش مجازی (pdf)

 

-دانلود Quality in health information technologyآموزش مجازی (pdf)

 

-دانلود ضرورت ایجاد پرونده های دیجیتالی در بایگانی مدارک پزشکی آموزش مجازی (pdf)

 

-دانلود مفاهیم داده، اطلاعات و دانش آموزش مجازی (pdf)