کارگاه نقش فناوری اطلاعات در مدیریت بحران

بسمه تعالی

کارگاه گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی برگزار می کند.

عنوان کارگاه:
« نقش فناوری اطلاعات در مدیریت بحران »

مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی

تاریخ برگزاری: 98/10/05

دبیر علمی کارگاه: سرکارخانم دکتر ناهید محرابی
دبیر اجرایی: سرکارخانم دکتر لیلا غلامحسینی
سخنران کارگاه: سرکار خانم مهندس کوچک سرایی

ضمناً لازم به ذکر است کلیه دانشجویان گروه فناوری اطلاعات سلامت در کارگاه مذکور الزامی بوده وبه شرکت کنندگان در پایان کارگاه گواهی شرکت در کارگاه مذکور اعطا میگردد.