برگزاری کارگاه آشنایی با ساختار الکترونیک

بسمه تعالی

کارگاه گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی برگزار می کند.

عنوان کارگاه:
« آشنایی با ساختار الکترونیک طبقه بندی بین المللی بیماریها (ویرایش11) (ICD-11) »

مکان برگزاری: مرکز سایت دانشکده پیراپزشکی

تاریخ برگزاری: 98/10/04
دبیر علمی کارگاه: سرکارخانم دکتر لیلا غلامحسینی
دبیر اجرایی: سرکارخانم دکتر ناهید محرابی

ضمناً لازم به ذکر است دانشجویان گروه فناوری اطلاعات سلامت دوره های 3 و 4 و کارشناسان کدگذاری بیمارستان 501 آجا در کارگاه مذکور الزامی بوده وبه شرکت کنندگان در پایان کارگاه گواهی شرکت در کارگاه مذکور اعطا میگردد.