اطلاعیه آموزشی اساتید گرامی قبل از شروع امتحانات

« قابل توجه کلیه اساتید محترم دانشکده پیراپزشکی »

به اطلاع اساتید رسمی و مدعو محترم دانشکده پیراپزشکی میرساند در راستای محقق نمودن اهداف آموزشی دانشگاه همانند سنوات قبل ارزیابی آزمونها در نیمسال اول98-99 انجام خواهد پذیرفت. لذا ضروری است کلیه اساتید گرامی همکاری لازم را داشته و بر اساس شرایطی که در ذیل عنوان شده  سئوالات آزمونها راطراحی نمایند:
1-فرم طراحی سئوالات اساتید در منوی پائین بصورت Word دانلود و تکمیل گردد.
2-در صورتی که در هر درس ، به حداقل 10 دانشجو آموزش ارائه گردیده باشد .آن درس مشمول ارزیابی  آزمون خواهد بود.
3-در طراحی سوال درس مذکور می بایست حداقل 50 سوال چهار گزینه ای طراحی گردد.(در صورت داشتن سوال تشریحی و یا سوالات غیر چها ر گزینه ای ،این سوالات میتواند در ادامه سوالات چهار گزینه ای طراحی شده قرار گیرند.)
4-ضروری است به دانشجویان آن درس اطلاع رسانی مناسب توسط استاد صورت گرفته و دانشجویان در خصوص نحوه پر کردن فرم مربوطه به دایره آزمون قسمت دانشجویان ارجاع داده شوند.
5-ضروری است اساتید از نحوه پر کردن فرم ها اطلاع داشته باشند.

 

-دانلود فرم طراحی سئوالات اساتید «Word»

 

 

« قابل توجه مدیران محترم گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی »
ضروری است اطلاع رسانی مناسب در خصوص ارزیابی آزمون به اساتید گروه ارائه گردد و پس از طراحی سوالات، لیست آزمونهای مشمول ارزیابی به همراه نام استاد مربوطه، رشته ، دوره تحصیلی وتعداد دانشجویان آن دوره، حداکثریک هفته قبل از شروع امتحانات به مسئول قسمت دایره آزمون سرکار خانم دکتر محرابی ارائه گردد.

مدیریت دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پیراپزشکی