پیام تسلیت ریاست دانشکده بمناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

« بسم ربّ الشهداء و الصدیقین »

آسمانی بودی و به آسمان برگشتی

زمین جای تونبود، فرشته بودی و فرشته جایش آسمان است

چند صباحی برای ما زمینیان آمده بودی و طاقت زمین نداشتی و بی تابی می کردی

جای فرشتگان کنار پرودگار است، کنار پروردگارت چه خوش برگشتی

حال ما مانده ایم در زمین

خدایا چنان کن پایان کار، تو خشنود باشی و ما رستگار

دکتر علیرضا داداشی
رئیس دانشکده پیراپزشکی ارتش
98/10/14