برنامه کلاسی دروس عقیدتی سیاسی دانشجویان

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان دانشکده پیراپزشکی می رساند برنامه دروس عقیدتی سیاسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بشرح ذیل اعلام میگردد: