«کنفرانس ملی بیمه سلامت،همه گیری کووید 19 با رویکرد اقتصاد نظام سلامت»

«کنفرانس ملی بیمه سلامت،همه گیری کووید 19 با رویکرد اقتصاد نظام سلامت»

کنفرانس ملی بیمه سلامت،همه گیری کووید 19 با رویکرد اقتصاد نظام سلامت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت و سازمان بیمه سلامت ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
محورهای کنفرانس
-         Covid-19 و تأثیرات آن بر تأمین و پایداری منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر
-        Covid-19 و تأثیرات اقتصادی آن بر بیمه‌شدگان
-         Covid-19 و تأثیرات اقتصادی آن بر ارایه‌دهندگان خدمات سلامت
-         Covid-19 و پوشش بیمه‌ای  
-         Covid-19 و فناوری اطلاعات