حیطه هدایت استعدادهای درخشان و توانمند سازی دانشجویان

رسالت واحد هدایت استعدادهای درخشان، کشف استعدادهای دانشجویان و ایجاد بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقیت‌ها وهدایت آنان به سمت پژوهش و تولید علم می‌باشد. در این راستا ضروری است مسئول کمیته هدایت استعدادهای درخشان با شناسایی این دانشجویان در دانشکده‌ و مراکزآموزشی درمانی و اطلاع رسانی و ارائه مشاوره‌های لازم به دانشجویان، این گروه از دانشجویان را جهت دریافت تسهیلات و حمایت‌های موردنیاز به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی هدایت نماید.
-    عضوگیری از دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس آئین‌نامه‌های داخلی و کشوری.
-    معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقاطع مختلف تحصیلی به واحد استعداد درخشان جهت  استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل .
-    اطلاع رسانی به دانشجویان، برگزاری جلسات توجیهی المپیاد با مدیران گروه‌های آموزشی و ثبت نام از دانشجویان متقاضی شرکت در المپیادهای علمی در دانشکده.
-    برگزاری کلاسهای آموزشی موردنیاز دانشجویان استعداد درخشان بر اساس نیاز سنجی‌های صورت گرفته از دانشجویان باهمکاری مرکز مطالعات.
-    توانمند سازی سایر دانشجویان از طریق برگزاری کلاسها و کارگاههای  آموزشی براساس نیازسنجی های صورت گرفته از دانشجویان.
-    تشویق و جلب همکاری دانشجویان جهت برگزاری کلاسها و کارگاههای توانمند سازی توسط خود آنان.