گروه هوشبری

تاریخچه رشته هوشبری

 

گروه هوشبری
-----------------------

سرفصل دروس هوشبری

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم 97-98
--------------------------------------

 

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم 99-98 (pdf)

 

برنامه امتحانی نیمسال اول 99-98(pdf)

-----------------------------------